Kadra


InnoDigit to zespół zaangażowanych specjalistów prowadzących prace badawczo – rozwojowe w celu wykreowania wysokiej wartości dodanej dla klientów z uwzględnieniem najnowszych trendów kreujące przyszłość w obszarze wytwarzania. W naszym zespole łączymy unikalne kompetencje ekspertów w zakresie zarządzania produkcją, sztucznej inteligencji, skutecznych strategii biznesowych i zarządzania projektami.

Role w naszym Zespole:

  • Właściciel Produktu – Product Owner – pomysłodawca, którego wizję transformujemy na praktyczne rozwiązania pożądane przez klientów.
  • Kierownik Projektu – Project Manager – czuwa nad efektywnym wykorzystaniem potencjału zespołu w procesie rozwoju produktu dokładanie na czas.
  • Ekspert Dziedzinowy – Domain Expert – eksperci z zakresu inżynierii produkcji, sztucznej inteligencji, machine learning, programowania.
  • Lider Biznesu – Business Leader – kształtuje proces implementacji tak, aby najlepiej odpowiadał na potrzeby rynku.
  • Koordynator wsparcia – Support Coordinator – czuwa nad infrastrukturą i procesami wsparcia realizowanymi przez administrację.

Spółka posiada kompletny i kompetentny trzon zespołu, który może dostarczać najlepsze w swojej klasie produkty, od pomysłu i wstępnego prototypowania do ostatecznej komercjalizacji na poziomie globalnym.