Produkty


GoShaper

Oferujemy silnik skutecznego zarządzania i rozwoju kadr w postaci gry.

Proponowana gra pełni rolę narzędzia do rekrutacji, szkoleń i edukacji. Grupą docelową są przedsiębiorstwa produkcyjne chcące przeprowadzić skuteczny proces rekrutacji kadr w obszarze zarządzania produkcją lub podnieść kwalifikacje pracowników już zatrudnionych. Narzędzie ma pełnić także funkcję diagnostyczną pozwalającą określić poziom kompetencji przed rozgrywką dlatego może posłużyć również do procesu oceny kadr. Sama rozgrywka pełni rolę specyficznej formy tak zwanego ‘assessment centre’ i ułatwia decyzje dotyczące awansu czy też umiejscowienia zasobów na poszczególnych stanowiskach. Gra będzie również doskonałym narzędziem do szkolenia studentów z kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Edukacja w procesie gry jest obecnie coraz bardziej popularnym trendem cenionym zarówno przez wykładowców i trenerów jak i przez osoby szkolone.